We zijn blij dat we weer met gemeenteleden te kunnen vieren. U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds. Piet Vellekoop 

Thema: 'Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd?

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee en limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerk

 

 Ouderling van dienst

 Bonny Rem-Veldstra

 Diaken van dienst 

 Daan Janson

 Lector 

 Mieke van der Veen

 Organist

 Henk van Dijk

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

DE VOORBEREIDIING

(gemeente gaat staan)

Psalm 31: 1 en 5  ...op U vertrouw ik...

Groet:

Voorganger:   De Heer zij met u!
Gemeente:     OOK MET U ZIJ DE HEER!      

(gemeente gaat zitten)

Bemoediging:

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer.
Gemeente:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Psalm 31: 7   ...wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen...

Kyriëgebed

Glorialied 302: 1 en 4   ...op U steunt ons vertrouwen...

DE DIENST VAN HET WOORD

Ter inleiding

Gebed van de zondag

Kindermoment

Evangelielezing: Matthéüs 14: 22-33

Schriftlied 917: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Epistellezing: Galaten 5: 13-16 en 22-26

Schriftlied 841: 1 en 2

Preek: ‘Kleingelovige, waarom heb je niet vertrouwd?’

Stilte

Orgelspel

Antwoordlied 834: 1, 2 en 3

DE DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Mededelingen

Bij de uitgang bevinden zich de collecteschalen

DE AFSLUITING

Lied 726: 1, 2 en 6   ...tot U baden in vertrouwen...

Zegen, besloten met driemaal gezongen ‘Amen’

Orgelspel