We zijn blij dat we weer met gemeenteleden te kunnen vieren. U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds. Heleen Weimar

Thema: 'Zo vriendelijk als het licht' 

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee en limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerk

 

 Ouderling van dienst

 Nanda Ego

 Diaken van dienst 

 Jelle Wesselius

 Lector 

Hanneke Dral

 Organist

 Henk van Dijk

 

Orgelspel

Welkom           

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

 

Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, Lied 221

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

 

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Lied: Here, maak mij uwe wegen, Psalm 25: 2 en 3

 

Inleiding

Kyrie

Smeekgebed

gezongen acclamatie: O Heer God, erbarmend, genadig, Lied 329

Glorialied: Laat ons nu vrolijk zingen, Psalm 146a: 1, 6 en 7

 

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om verlichting met de H. Geest

 

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: Spreuken 16,21-24

Lied: Ubi caritas, Lied 568a (aantal malen herhalen)

Brieflezing
: 2 TimoteĆ¼s 2,24-26

Evangelielezing: Lucas 9,10-17

Lied:
O Heer die onze Vader zijt, Lied 836: 1, 3 en 4

Preek

Orgelspel


DIENST VAN HET ANTWOORD

Lied: Hoor als wij eendrachtig bidden, Het liefste lied van overzee 2-23

 

Dank- en voorbeden


Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen

Lied: Wat zijn de goede vruchten, Lied 841

Zegen

Orgelspel