Een warm welkom voor de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht.

Dit seizoen bieden we de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die dat willen de gelegenheid om alvast met iemand kennis te maken of een groepsactiviteit bij te wonen.
We noemen in dit kader de Levende Adventskalender, waar beide kerken aan mee doen en we over en weer al bij elkaar op bezoek kunnen gaan.

Namens de kerkenraad zullen ouderlingen en predikant bepaalde groepen benaderen om hun activiteit/groep bekend te maken bij leden van de GK Loosdrecht, voor wie die groep leuk zou kunnen zijn om aan mee te doen.

En verder zijn we op zoek naar gemeenteleden die ervoor open staan om op individueel kennis te maken met een lid van de GK Loosdrecht die dat graag zou willen. U kunt zelf wel iets bedenken wat daarbij past, maar gewoon een kopje koffie drinken is ook goed. Als u dit wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Kees Schipper, tel. 06 33730320 die de contacten coördineert. De behoefte in Loosdrecht peilen we pas, als zich gemeenteleden van de BK melden die dit willen doen. De daadwerkelijke kennismakingen kunnen dan na de winter van start gaan.

De nieuwsbrief van onze wijk wordt door Loosdrecht inmiddels ontvangen en daarmee zijn veel activiteiten bekend gemaakt. We kijken uit naar hun komst.

De wijkkerkenraad.