Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 

Op donderdag 2 december is er een muzikale quiz bij de instuif

Op donderdag 16 december een keer geen instuif en is er op dindagmiddag 14 december een kerstmiddag voor senioren.

Op donderdag 6 januari is er dan weer ee gezellige Nieuwjaarsinstuif met heerlijke warme oliebollen en verder gaan we kijken naar de DVD van majoor Bosschardt

Op donderdag 20 januari komt de heer Huizenga uit Huizen vertellen over  watervogels.

We beginnen om 10 uur 

Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309