U kunt de kerkdiensten bezoeken zonder vooraf te reserveren. In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur Eeuwigheidszondag - LZKJ

ds. Jetty Scheurwater

Thema: 'Een rode draad van hoop' 

  • Digitaal een voorbede aanvragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee en limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerk

Dit is de zevende en laatste viering in een serie van zeven over de 'Vruchten van de Geest', klik hier voor het totaal overzicht van de zeven vieringen.

 

 Ouderlingen van dienst

 Maria Kruithof-Stoutjesdijk

 en Corine de Jong-Kos

 Diaken van dienst 

 Daan Janson

 Lector 

---

 Organist

 Johannes Zwart

 m.m.v. projectkoor Bethlehemkerk o.l.v. Marlene Erdmann-Ridder

 

Orgelspel

Welkom

Koorzang ‘Alles wacht op u’ [tekst Huub Oosterhuis]

Groet

Bemoediging

Stil gebed en drempelgebed

Lied ‘Keer U om’ [tekst Huub Oosterhuis]

Inleidende woorden

Gebed om ontferming [besloten met ‘Heer ontferm u over ons’, LB 299d]

Glorialied ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ [LB 33: 2 en 7]

Moment met de kinderen

Kinderlied ‘Wij gaan op reis langs de weg van verlangen’
[tekst Dick Pruiksma, muziek Gerard van Amstel]

Lezing Jesaja 25: 6-9

Lied ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ [LB 756: 1, 2, 3 en 6]

Lezing Matteüs 12: 15b-21

Koorzang ‘Hinnee matov oema najiem’ [Joodse hymne op basis van Psalm 133:1
Nederlandse tekst “Zie hoe goed en hoe lief’lijk als mensen samenwonen.”]

Verkondiging

Lied ‘Wat altijd is geweest’ [LB 689, beurtzang koor en allen]

Gedachtenis van de gestorvenen

Koorzang ‘Lied dat terugkomt’

Het noemen van de namen

Gelegenheid om een lichtje te ontsteken

Koorzang ‘Soms breekt uw licht’ [LB 493]

Gedicht

Gebeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied ‘Zolang wij ademhalen’ [LB 657: 1 en 4]

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’

Orgelspel