Helaas is het Alzheimer Cafe op 8 december 2021 gecanseld. Dit omdat de Koepel om 20 uur sluit en de 1.50 mtr. niet haalbaar is bij teveel belangstellende. Dat was iets wat wij wel hadden verwacht op deze bijzondere avond. Wilt U dit zoveel mogelijk doorgeven aan belangstellende. 

Bij voorbaat dank,

Team Alzheimer Cafe Hilversum/WijdeMeren.