Aanscherpen corona maatregelen Bethlehemkerk

In aansluiting op de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november 2021 is het helaas noodzakelijk de maatregelen wederom aan te scherpen in de Bethlehemkerk.

Vanaf 24 november 2021 gelden de volgende maatregelen tijdens de kerkdienst:

 • Houd verplicht 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij klachten blijft u thuis en laat u uw testen bij de GGD.
 • Thuis wast u uw handen en bij aankomst in de kerk desinfecteert u uw handen.
 • U hoeft zich op dit moment nog niet op te geven voor de kerkdienst via Eventix.
 • We spreken elkaar erop aan als we te dicht bij elkaar komen.
 • We houden 3 stoelen vrij tussen de kerkgangers tenzij we uit een huishouden komen.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en bij verplaatsing in de kerk.
 • Als u eenmaal op uw stoel zit mag het mondkapje af.
 • U kunt de kerk in- en uitgaan via de zijingang.
 • De predikant en ambtsdragers dragen geen mondkapje wanneer zij naar het liturgisch centrum lopen en weer terug.
 • Na afloop van de dienst blijven we koffie drinken op veilige afstand van elkaar en bij verplaatsing dragen we een mondkapje.
 • Collecteren zal plaatsvinden dmv de collecteschalen of digitaal.
 • We hanteren een maximaal aantal van 60 kerkgangers exclusief medewerkers gedurende de kerkdienst.
 • De ventilatie staat op 100% aan in de kerkzaal.
 • De diensten blijven on-line aangeboden worden via kerkdienstgemist.nl

De basis regels blijven van toepassing

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.

 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Laten we elkaar hierin aanspreken en bemoedigen. Houd moed! Heb lief!

Nieuwe Bijbelvertaling
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het kanselgebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling editie 21, de NBV21. Deze nieuwe uitgave ligt dichter bij de Hebreeuwse grondtekst en bevat een aantal belangrijke aanpassingen t.o.v. de Bijbelvertaling uit 2004 zoals het weer in gebruik nemen van de eerbiedhoofdletters. Neemt u een kijkje op www.nbv.nl

De kerstnachtdienst start om 21.00 uur.
Dit is een besluit van de wijkkerkenraad om daardoor jonge gezinnen de mogelijkheid te bieden naar de viering te komen. Na de dienst is er weer een gezellig samenzijn met glühwein en chocolademelk bij de vuurkorven op het kerkplein.

Kerstmorgen
De voorbereidingen voor de kerstmorgen zijn in volle gang. Zoals de plannen nu zijn wordt het een totaal andere invulling dan u gewend bent. Berichten hierover leest u binnenkort.

Diaconie
De diaconie stopt met de maandelijkse voorbede door de diaken in de dienst. Zij ervaren het als niet passend bij de diaconie. Wel blijven ze hun medewerking verlenen aan de ZWO-diensten.

Kerkenvisie gemeente Hilversum
De Bethlehemkerk heeft bezoek gehad van de burgerlijke overheid van de gemeente Hilversum. Dit in verband met het lokaal ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de gebouwen als religieus erfgoed. Gesprekken tussen de gemeente Hilversum en de kerken in Hilversum zijn gaande.

Met een hartelijke groet van de wijkkerkenraad.Met een hartelijke groet van de wijkkerkenraad.