De Thermometeractie van 21 en 28 november en 5 december is bestemd voor SchuldHulpMaatje.

In Hilversum hebben ongeveer 4000 huishoudens (10%!) problematische schulden.

Een schuldenlast die je niet kunt overzien, zorgt voor enorme stress. Wie onder druk staat blokkeert en is vaak niet meer instaat de juiste actie te ondernemen.

De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in de la. De schuld groeit echter verder.

Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken heeft 43 maatjes die per jaar ongeveer 70 huishoudens begeleiden.
Goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Zo’n traject duurt gemiddeld één jaar.

Met uw gift steunt u het werk van de schuldhulp maatjes. Het college van diakenen beveelt deze actie van harte bij u aan en rekent op uw royale steun!

Bent u niet in de kerk? Maak uw gift dan over naar de diaconie op NL04 RABO 0373711786.