HA-viering in stiltecentrum gaat volgende week niet door

Het pastorale team heeft besloten om de Heilig Avondmaalsviering in kleine kring op maandag 6 december a.s. niet te laten doorgaan.  

De eerstvolgende HA-viering in kleine kring in het Stiltecentrum is (in de Veertigdagentijd) op maandag 21 maart 2022.