In deze nieuwsbrief informeren we u nader hoe de aangekondigde maatregelen eruit zien genoemd op de laatste persconferentie van vrijdag 26 november 2021 voor de Bethlehemkerk.
Voorop staat dat u altijd van harte welkom bent om de dienst in de kerk met elkaar mee te vieren.

Alle basisregels Covid-19 zijn van toepassing.

Verplicht 1,5 meter afstand houden van elkaar
Was vaak en goed uw handen
Bij klachten blijft u thuis en laat u direct testen
Hoest en nies in uw elleboog
Bij verplaatsingen draagt u verplicht een mondkapje
Handen desinfecteren

Kerkdiensten vanaf 5 december
De maatregelen zijn aangevuld met:
• Kinderen vanaf 10 jaar (of groep 6) dragen een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk.
• Kerkgangers en medewerkers geven zich weer op via Eventix.
• Het maximum aantal kerkgangers is 60 exclusief medewerkers.
• Voor alsnog hanteren we geen schema welke wijk zich als eerste kan aanmelden.
• Kerkgangers zijn weer welkom via de hoofdingang.
• Bij binnenkomst en verplaatsingen draagt u verplicht een mondkapje.
• De Commissie van Ontvangst begeleidt bezoekers naar hun zitplaats en geven aan wanneer zij na de dienst rij voor rij weer kunnen vertrekken.
• De predikant en ambtsdragers dragen een mondkapje bij binnenkomst en vertrek uit de kerkzaal.
• De gemeente zingt ingetogen de liederen mee.
• Het spreekgestoelte wordt na elke spreker gedesinfecteerd.
• De kinderen van de kinderdienst zitten op de eerste rij stoelen in de kerkzaal. De rij daar direct achter is bestemd voor de ouders/verzorgers. De meest linkse stoel op de 2e rij is gereserveerd voor de leiding van de kinderdienst. Zij verlaten de kerkzaal door naar achteren te lopen via het middenpad, door de deuren naar de keuken en naar hun ruimte, zaal 1. Zij komen niet terug in de viering.
• Oppasouders lopen na binnenkomst linksaf langs de techniektafel door de keuken naar de oppas om hun kinderen te brengen.
• Collecte via de schalen bij verlaten van de kerkzaal.
• Looproutes (stickers op de grond) worden gevolgd.
• Ventilatie staat op 100%.
• Het GebruiksPlan is weer in werking getreden.
• Er is geen koffie drinken meer na de dienst.
Eventix:
Handleiding:
https://eventix.shop/2qf94qtb.
• Druk op de link die in de gestuurde mail staat van Eventix of via de button op de homepage van de Bethlehemkerksite.
• Je ziet de kerkdienst staan met betreffende datum, druk hierop.
• Druk op het plusje bij medewerkers PgH als u die zondag een functie in de kerkdienst heeft, je ziet een 1 verschijnen.
• Druk op het plusje bij regulier, als er een iemand wordt aangemeld die bezoeker is, je ziet een 1 verschijnen.
• Druk op next (volgende).
• Vervolgens kan je kiezen uit connect with facebook of enter manually, druk op enter manually.
• Je ziet het scherm order receiver (order ontvanger verschijnen).
• Vul bij “name” bij first je voornaam en bij last je achternaam in.
• Bij e-mail address je email in.
• En bij phone te telefoonnummer bv 06-12345678
• Druk vervolgens op next (volgende).
• Vul vervolgens nogmaals je voor en achternaam in, je emailadres en je telefoonnummer in de kaders die worden aangegeven.
• Vink het hokje aan onderaan dat er geen corona symptomen zijn. (moet ingevuld zijn!)
• Druk daarna op next (volgende).
• Vink hokje aan van de voorwaarden (I agree to the terms of service of Eventix).
• Druk op place order.
De aanmelding hoeft niet uitgeprint en meegenomen te worden naar de kerk.

Kerkelijke activiteiten
Vanaf maandag 29 november 2021 van 05.00 - 17.00 uur kunnen er kerkelijke activiteiten plaatsvinden als er voldaan wordt aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd.
Na 17.00 uur gaat de kerk dicht en zijn er geen activiteiten meer in de kerk.
Alle vergaderingen kunnen via ZOOM gehouden worden, hiervoor is een account beschikbaar. Neem contact op met Theo van Halsema als u hiervan gebruik wilt maken.
Voor de commerciële verhuur gelden dezelfde voorwaarden als voor kerkelijke activiteiten. Zij zijn bovendien verplicht daarnaast met een QR-code te werken.
Bij de kerkdiensten blijft u ten allen tijde welkom, ook wanneer u geen QR-code heeft.
De maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld door het kabinet.
Via de website en de nieuwsbrief blijven we u informeren, mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
We hopen en bidden met elkaar dat het van korte duur is. Laten we in de tussentijd er samen voor zorgen dat we elkaar, ondanks alle beperkingen, niet uit het oog verliezen. En dat we als gemeente en gemeenteleden met elkaar en met ieder van u verbonden blijven, ook in deze moeilijk tijd waarin we naar Kerst toeleven.

Met elkaar kunnen we het, maar we kunnen het niet alleen!

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Een hartelijke groet,
Theo van Halsema, telnr. 06-2332 7858