Een zee van kaarslicht. Dat was wat we zagen in de maand november. Licht dat we met elkaar en met anderen mochten aansteken om dierbaren te herdenken. Velen van u hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. En we hebben samen mogen ervaren dat dit licht daadwerkelijk licht is geweest dat ons raakt en aanraakt.
 
We zijn ook geraakt door de bijzondere reacties die we op de verschillende locaties kregen. Mensen reageerden op de posters en flyers waarmee aandacht gevraagd werd voor het initiatief. Ook de advertentie en een artikel in de Gooi en Eembode leidden tot positieve reacties. Licht dat ons (aan)raakt – even stilstaan bij een naam is een nieuw initiatief van de werkgroep die ook de Levende Adventskalender voorbereidt. Net als bij het opstarten daarvan, is het een zoektocht naar mogelijkheden om onderlinge verbinding  tot stand te brengen. Niet alleen tussen buurtgenoten maar ook tussen verschillende kerken in Hilversum en Nieuw Loosdrecht. Het is in gebed vragen om wijsheid en om licht op het pad dat je gaat. In de voorbereidingsgroep waarin De Kapel, de Emmaus-Paulus Parochie, de Oud-katholieke Parochie St. Vitus, de Grote kerk, de Morgenster, de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk  samenwerkten, heeft elke geloofstraditie de ruimte gekregen. We hebben met respect en ook met humor veel van elkaar geleerd. En we zijn het er allemaal over eens dat we deze samenwerking, dit getuigenis niet willen loslaten.

Het initiatief Licht dat ons aanraakt heeft ons vanuit die ene Naam even stilgezet bij het noemen van de namen van onze dierbaren, die bij Hem gekend zijn.

Hanneke Bekker