Helaas moeten wij de reis van de Levende Adventskalender met onmiddellijke ingang stopzetten. Op de persconferentie van vanavond – 18 december 2021 – is gebleken dat het niet langer verantwoord is om met anderen samen te komen. Daarom is ervoor gekozen om de openstellingen op alle locaties van 19 t/m 24 december te laten vervallen. Alle locaties die voor deze week ingepland staan, zijn dus helaas gesloten.

We hebben in de achterliggende weken velen van u mogen ontmoeten en we hopen dat we elkaar bij verschillende activiteiten in de toekomst weer mogen treffen. We houden in ieder geval heel graag contact met u!

Bij het open huis van de Levende Adventskalender heeft u ook een uitnodiging ontvangen voor de Driekoningenlunch op 6 januari 2021. Helaas vervalt ook deze lunch vanwege de lockdown.

Zodra activiteiten vanuit de Bethlehemkerk weer mogelijk zijn, vindt u hierover informatie op deze website. We wensen iedereen veel sterkte en Zegen toe!

De organisatiecommissie

Annette van Vliet
Piet Meindertsma
Hanneke Bekker