In aansluiting op de persconferentie van dinsdag 25 januari jl heeft de kerkenraad verdere versoepelingen doorgevoerd in de Bethlehemkerk.

 • Vanaf 30 januari 2022 zijn 60 kerkgangers exclusief medewerkers weer fysiek welkom in de Bethlehemkerk.
 • U hoeft zich niet meer op te geven via Eventix.
 • U kunt de kerk weer binnenkomen via de zij-ingang en u kunt uw jas ophangen in de gang van de kerk. De hoofdingang blijft gesloten.
 • Bij binnenkomst wordt u door de Commissie van Ontvangst (CvO) welkom geheten en geregistreerd, de CvO zal u placeren naar uw stoel.
 • Bij opstopping van kerkgangers vragen wij u voldoende afstand te houden.
 • Bij binnenkomst, verlaten en verplaatsing in de kerk blijft u een mondkapje dragen.
 • De predikant en ambtsdragers dragen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje.
 • De gemeente kan meezingen met de liederen gedurende de dienst. De voorzangers ondersteunen de gemeente tijdens de dienst.
 • Collecteren kunt u digitaal doen via QR code, overmaken op de rekening van de kerk of na de dienst uw bijdrage in de schalen deponeren die achterin de kerk staan.
 • De kinderdienst/tienerdienst/oppasdienst kan weer van start volgens de laatste aanpassing in het GebruiksPlan.
 • De kerk wordt maximaal geventileerd.
 • Na de dienst is er weer koffie drinken in zaal 3 en 4 en in de kerk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Kerkelijke vergaderingen/overleggen alsmede verhuur zijn weer mogelijk tot 00 uur.
 • Open kerk, de Soos en Instuif kunnen weer van start gaan.
 • De kerkdiensten blijven on-line aangeboden worden.
 • Alle basisregels blijven van toepassing.

Deze versoepelingen van de coronamaatregelen gelden tot de volgende persconferentie over 6 weken, tenzij een eerder weeg moment aanleiding geeft voor aanpassing van de maatregelen.

Wij hopen u spoedig weer te ontmoeten in de Bethlehemkerk.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters Bethlehemkerk