Het Bijbelcafé is unieke samenwerking van de Protestantse Gemeente Hilversum en de Openbare Bibliotheek Hilversum. Zij ontmoeten elkaar op het snijvlak van religie, geschiedenis en cultuur.
Er wordt een lezing gehouden met beelden, muziek of videofragmenten en na afloop is er een gesprek met spreker en met elkaar.

Dit jaar is voor het boeiende thema van De zeven deugden gekozen. Hoe kunnen we die deugden nastreven en hoe kunnen deugden tot goede daden leiden?

In najaar 2021 zijn de deugden rechtvaardigheid en liefde aan de orde geweest, nu volgen de overige vijf:
⦁ Woensdag 16 februari: Hoop door dr. Hanna Rijken, musicus en theoloog o.a. werkzaam aan het Rotterdams Conservatorium.
⦁ Woensdag 2 maart: Moed door drs. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en mediator.
⦁ Woensdag 16 maart: Verstandigheid door prof.dr. Paul van Tongeren, filosoof, theoloog en denker des Vaderlands
⦁ Woensdag 30 maart: Gematigdheid door drs. Erik van Halsema, predikant van De Morgenster Hilversum.
⦁ Woensdag 6 april: Geloof door prof.dr. Wim Moehn, bijzonder hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en predikant Grote Kerk Hilversum.

De avonden zijn los te bezoeken.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Bibliotheek Hilversum, 's-Gravelandseweg 55, 1217 EH Hilversum, 035-621 29 42
Toegang: € 3,00,-

Meer informatie: zie www.bijbelcafe.nl; bibliotheekhilversum.nl