Gemeenten kunnen vooral collecteren voor de situatie in Oekraïne. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Zij weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en hoe ze die het beste kunnen verspreiden." Kerk in Actie werft momenteel geld voor hulp aan Oekraïne via Giro 555.

Hilversum

Klik hier voor informatie over hoe je in Hilversum de vluchtelingen kunt helpen.

De goederen die eerder deze maand zijn ingezameld, zijn inmiddels in Oekraine aangekomen.

 

Collectemateriaal en liturgiesuggesties

Kerk in Actie is samen met andere leden van Giro 555 een geefactie gestart. Het geld komt terecht bij partnerorganisaties van Kerk in Actie in Oekraïne en aan de grenzen. Zij helpen momenteel mensen die op de vlucht zijn geslagen. Mensen kunnen direct geven en/of via collectes in de kerk. Kerken kunnen gebruik maken van deze collectefilmdeze collecteafkondigingdeze collectesheetdit kerkbladbericht en de film van de Zandtovenaar. In deze fotomap staan foto's die je kunt gebruiken bij je kerkbladbericht of op de beamer. Donderdagmiddag ontvangen diaconieën en predikanten nog meer materiaal ter ondersteuning van de collecte voor Oekraïne.

Liturgiesuggesties

Er zijn ook liturgiesuggesties voor de invulling van je kerkdienst. Ook is er materiaal voor kinder- en jeugdwerk. Aan de hand van de werkvorm 'Praat met je kind over oorlog' kun je met kinderen in gesprek over hun gevoelens bij oorlog. Met de kinderen kun je ook geld ophalen voor de noodhulp in Oekraïne door een sponsorbingo te organiseren. Voor een gesprek met jongeren is er de werkvorm 'Komt er een Derde Wereldoorlog?' geschikt.

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast roept de Protestantse Kerk gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.

Ook kun je logeerplekken voor vluchtelingen aanbieden via Takecarebnb.

Stappenplan om als kerk je plannen goed af te stemmen met je burgerlijke gemeente:

 1. Verken bij je burgerlijke gemeente of er plannen zijn om Oekraïense vluchtelingen te gaan opvangen. Kijk eerst op internet wat er al bekend is en neem daarna contact op met het gemeentehuis. Soms speelt de veiligheidsregio hierin een rol zoals in Zuid-Holland Zuid.
 2. Bespreek in je diaconie en/of kerkenraad wat jouw gemeente Oekraïense vluchtelingen kan bieden? Denk aan:
  - Opvanglocaties bij mensen thuis of in gebouwen die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Realiseer je dat het thuis opvangen van getraumatiseerde mensen die grote zorgen hebben over de situatie in Oekraïne en over achtergebleven familieleden veel van je vraagt.
  - Voedsel, kleding, medische zorg (zijn kosten voor medische hulp in Nederland gedekt), weekgeld.
  - 'Warm welkom': gezamenlijke maaltijden, culturele bijeenkomsten.
  - 'Open kerk': stel je kerk open als mensen een plek zoeken om te komen bidden en even tot rust te komen.
  - Informatie: help mensen wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Waar zijn de winkel en de huisarts, hoe reis je met openbaar vervoer?
 3. Werk samen met de burgerlijke gemeente de plannen uit. Overleg met andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren.
 4. Betrek je gemeenteleden en de buurt erbij. Ga in gesprek over jullie plannen. Behalve geld en spullen kunnen mensen ook tijd en aandacht geven.
 5. Neem in je plannen mee dat het lang kan duren. Hoe houden jullie het vol als de vluchtelingen langer moeten blijven?

Vluchtelingen thuis laten logeren

Omdat Oekraïne een verdrag heeft met de EU mogen Oekraïners vrij naar Europa reizen en hoeven ze in Nederland geen asiel aan te vragen. Zij mogen echter wel asiel aanvragen. Dan hebben ze recht op opvang in een asielzoekerscentrum. Daar zijn echter opvangplekken tekort, omdat ze daar ook veel andere mensen opvangen, zoals Afghanen. En omdat veel mensen met een vluchtelingenstatus lang in asielzoekerscentra moeten blijven, zolang er voor hen geen woning beschikbaar is in een gemeente. Door al erkende vluchtelingen via Takecarebnb bij jou te laten logeren, komen er in asielzoekerscentra bedden vrij voor Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen. 

Ook als je je huis open wilt stellen voor Oekraïense vluchtelingen kun je je melden bij Takecarebnb. Vul het aanvraagformulier in op hun site. Met jouw toestemming deelt Takecarebnb je gegevens met de gemeente. De ‘match’ tussen een vluchteling uit Oekraïne  en jou wordt dan geregeld door jouw gemeente.

Hoe werkt Takecarebnb?

 • Mensen met een vluchtelingenstatus mogen drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie of vrienden. De vrijwilligersorganisatie Takecarebnb bemiddelt om vluchtelingen te laten logeren bij gastgezinnen. Deze stichting screent vluchtelingen en gastgezinnen en brengt hen met elkaar in contact.  
 • Takecarebnb begeleidt mensen die vluchtelingen thuis opvangen.

Kan ik spullen voor Oekraïne naar de Protestantse Kerk brengen?

De vele lokale initiatieven zijn hartverwarmend.  Kerk in Actie organiseert zelf geen hulptransporten van Nederland naar Oekraïne, maar zamelt geld in zodat onze partnerkerken in Oekraïne en aangrenzende landen ter plekke kunnen inkopen wat nodig is. Wilt u bijdragen in de vorm van spullen, zoek dan een initiatief bij u in de buurt of vraag uw plaatselijke kerk wat er nodig is als ze Oekraïense vluchtelingen gaan helpen opvangen. 

Op de website van VluchtelingenWerk vind je de initiatieven waar je spullen kunt doneren.