In het weekend van 8 en 9 april gaan jongeren van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk weer 24 uur vasten voor een goed doel. Ditmaal voor Oekraïense vluchtelingen, via Vluchtelingenwerk. We hopen dat u deze sponsoractie ruimhartig wilt steunen wanneer u hiervoor door één van de jongeren benaderd wordt!

Ook laten de jongeren zich sponseren. Via een eigen link en webisite: www.actievoorvluchtelingenwerk.nl kan iedereen die wil ons steunen. 

Het thema van het weekend is ‘Op zoek naar vrede’. De verschillende activiteiten in het weekend staan in het teken hiervan. Er zijn o.a. gesprekken met mensen die een oorlog hebben meegemaakt. En de jongeren gaan samen met Oekraïense kinderen in de Schuilhof Palmpaasstokken maken.

Het weekend staat onder leiding van Piet Meindertsma, Corné van Zandwijk, Anne-Mareike Schol-Wetter, Wouter Sluis-Thiescheffer, Jan Weber, Peter van Wesel en Heleen Weimar.