Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorganger:   

Orde voor Zondag 

10.00 uur - ook online

ds. Leo Smelt uit Voorthuizen

Thema: 'Reis met OV' 

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

 

 Ouderling van dienst  Corine de Jong
 Diaken van dienst  Jelle Wesselius
 Orgel

 Annerose Korporaal

 Lector  Hanneke Dral

 

Orgelspel

Welkom            (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

 

Lied    LB 653  Ik ben de wijnstok …..etc

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente      :    Ook met u zij de Heer.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente      :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte 

Drempelgebed

Inleidende opmerkingen bij de serie diensten over vruchten van de Geest.  Vandaag: Oprechtheid

Thema: ‘Reis met OV’    n.a.v.  Psalm 25:21

Reislied LB Psalm 84: 3 en 6

Kyrie      begintekst  Zacharia 8:16

(Gloria)lied   LB 632   Dit is de dag die …

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment

Eerste Schriftlezing       Psalm 25      (door de lector)

Lied    LB Psalm 25:7 en 10

Tweede Schriftlezing     Mattheüs 22: 15-18 en Mat. 10:16-24

Lied   LB 362:2      Hij die ons in zijn dienstwerk….

Preek   over  Psalm 25:21      thema: Reis met OV

Orgelspel

Lied  LB Psalm 32:3 en 4

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Voor de collecten staan open schalen bij de uitgang.

Muziek

Lied    LB  903: 3 en 6      In het duister….    Omdat Gij mijn hart…..

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel