Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorganger:   

Zondag ‘Jubilate’, 3e zondag van Pasen

10.00 uur - ook online

ds. Jetty Scheurwater

Thema: 'Ontferming (barmhartigheid) is een daad

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Dit is de tweede viering van de tweede serie over de 'Vruchten van de Geest', klik hier  voor het totaal overzicht van de zeven voorjaarsvieringen (en het overzicht van de afgeronde zeven najaarsvieringen).

 

‘De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft.’ Deze woorden staan in het boek De wijsheid van Jezus Sirach.

In het Nederlands zijn we misschien geneigd om ontferming en barmhartigheid te onderscheiden, maar bijbels gezien horen ze samen, gaan ze over hetzelfde. Dat zie je heel duidelijk in de gekozen verhalen.

 Ouderling van dienst  Bonny Rem-Veldstra
 Diaken van dienst  Anita den Uil
 Orgel

 Ton van der Horst

 Lector  Wilma van Halsema

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen             ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’ [LB 272: 1, 2 en 4]

Groet:
V: De Heer zij met u!
G: Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Zingen:                       ‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’ [Huub Oosterhuis]

Gebed om ontferming [begint en eindigt met gezongen kyrie, LB 301j]

Glorialied ‘Breek aarde uit in jubelzangen’ [LB 66:1 en 3]

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing  Jezus Sirach 18: 8-14

Zingen             Geef, Heer, de koning uwe rechten [LB 72:1, 4 en 7]

Tweede lezing            Romeinen 12:3-8

Zingen             ‘Halleluja’ [LB 338b]

Derde lezing   Lucas 10:25-37

Zingen:                       ‘De Samaritaan’ [Hemelhoog 100]

Preek

Muzikaal intermezzo

Zingen ‘Longing for light, we wait in darkness’ [LB 1005: 1, 2 en 5]

Gebeden

Mededelingen

Zingen            ‘De aarde is vervuld [LB 650]

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Zingen             ‘Wilhelmus van Nassouwe’ [LB 708: 1 en 6]

Orgelspel