Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

In deze derde dienst van de voorjaarsserie ‘vruchten van de Geest’ gaat het over ‘zelfbeheersing’. Het is een woord dat in de cultuur waarin het christendom bestond uitgebreid besproken werd maar dat in het Nieuwe Testament amper voorkomt. Echter: de lijst met ‘vrucht van de Geest’ in Galaten 5:22-23 begint met ‘liefde’ en eindigt met ‘zelfbeheersing’! Wat kan Paulus daarmee op het oog hebben gehad? Had hij het over zelfmanagement in de geest van onze zelfhulpboeken? Vast niet…..

Deze dienst is een ruilzondag met de Morgenster: ds. Aster Abrahamsen gaat voor in de Morgenster en ds. Erik van Halsema komt naar onze kerk

 

 Aanvang:

 Voorganger:   

Zondag ‘Jubilate’, 4e zondag van Pasen

10.00 uur - ook online

ds. Erik van Halsema

Thema: 'Vruchten van de Geest: Zelfbeheersing

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Dit is de derde viering van de tweede serie over de 'Vruchten van de Geest', klik hier  voor het totaal overzicht van de zeven voorjaarsvieringen (en het overzicht van de afgeronde zeven najaarsvieringen).

‘Rust nu mijn ziel’

Komende zondag zingen we na de overweging een lied uit Iona: ‘Rust nu mijn ziel’ (Lied 932). Tekst en melodie zijn van John Bell en Andries Govaart maakte de vertaling. In de bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ uit 2003 stond deze vertaling ook al, met een heel klein verschil. Daar begonnen de vier coupletten steeds met ‘Rust, mijn ziel, stil’. Voor het Liedboek 2013 heeft Govaart dat gewijzigd in ‘Rust nu mijn ziel’.

De band van de inhoud van dit lied met het thema van de dienst (‘zelfbeheersing’) is een losse. Echter: liederen hebben een zelfstandige functie in de dienst, ze zijn niet alleen illustratie bij een Schriftlezing.

Dit lied van John Bell komt voort uit de verwarring van onszelf. Het is een tekst die troost biedt als je op drift bent, verward. Aansluitend bij de Keltische spiritualiteit zegt Bell: je vindt niet zomaar vanzelf vrede, je mag eerst ervaren dat God bij je is in je pijn. Verbindend met het thema van onze dienst: zelfbeheersing wordt gedragen door God als de bron van ons leven. Zoals in couplet drie staat: ‘Soms even raakt hemel de aarde; God geve dat je ziet en weet’.

De slotwoorden van het lied zijn deze: ‘In pijn en leed deel je in Christus, Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet

De melodie is nieuw in de Bethlehemkerk maar heel makkelijk op te pakken. Organist Johan van der Leij zal hem zeker eerst een keer laten klinken voordat we samen gaan zingen.

Wie de melodie van te voren wil horen kan hier terecht: https://www.youtube.com/watch?v=cMMXdG7wsNo

Een prachtige kooruitvoering van het origineel ‘Silence, my soul’ is hier te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=U-FtTTxVIlA

Erik van Halsema

 Ouderling van dienst  Maria Kruithof- Stoutjesdijk
 Diaken van dienst  Anita den Uil
 Orgel

 Johan van der Leij

 Lector  Janneke Floor

 

Orgelspel

Welkom         (door de ouderling van dienst)

 

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied  601, couplet 1 en 2 (Licht dat ons aanstoot)

Groet

Voorganger :    De Heer zij met u!

Gemeente   :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger :    Onze hulp is in de naam van de Heer


Gemeente   :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Wij zingen enkele malen Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’

Kyrie

Smeekgebed, afgesloten met het zingen van 301-k

Glorialied : 'Dank U, Vader van de lichten' [Hemelhoog 555 - op de wijs van 103c = Loof de koning, heel mijn wezen] 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment  (door voorganger)

Korte inleiding op de schriftlezingen

Eerste Schriftlezing  Spreuken 25: 21-28 

Lied: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ couplet 1, 3 en 4 (727)

Tweede Schriftlezing         1 Corinthiërs 9: 18-27

Lied ‘U komt de lof toe’ (339a)

Overweging

Orgelspel    

Lied               ‘Rust nu mijn ziel’ (932)

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

De voorbeden worden beantwoord met Lied 367 e

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Voor de collecten staan open schalen bij de uitgang.

Muziek 

De kinderen komen terug tijdens de muziek en de kinderdienstleiding laat zien wat ze voor de viertafel hebben gemaakt. 

Lied ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’ (880)

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel