Voor een aantal gemeenten is het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. Sinds kort biedt de kerkorde mogelijkheden om de bestuurlijke organisatie van een gemeente 'lichter' in te vullen, door bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een college van kerkrentmeesters te vormen. Ook voor pioniersplekken, die doorgroeien, is het onderwerp 'Lichter kerk-zijn' van belang.

Scriba René de Reuver vertelt waarom de Protestantse Kerk werkt aan een lichtere vorm van kerk-zijn, klik hier.

Samenwerken

Samenwerking betekent niet onmiddellijk fuseren. Het is ook mogelijk om samen te werken zonder samen te gaan. De classis kan hierbij gesprekspartner zijn. Diverse classes hebben ook een handreiking hierover geschreven. De handreiking is bedoeld voor kerkenraden en gemeenten die merken dat zij kleiner worden en nadenken over de vraag hoe zij - al dan niet zelfstandig - verder kunnen.
 Classis Noord-Holland: Als de kerk kleiner wordt.

Classis Fryslân: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt.

Classis Overijssel-Flevoland: Kleine gemeenten.

Classis Veluwe: Als de kerk kleiner wordt.

Samengaan

Twee of meer gemeenten kunnen ook besluiten om samen een nieuwe gemeente te vormen. Dit geldt ook voor nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals pioniersplekken. Het samenwerken of samengaan kan op verschillende niveaus plaatsvinden, en in verschillende mate. De classis
kan hierbij gesprekspartner zijn. Bekijk ook het model 'Samengaan' en de handleiding door op de link hieronder te klikken.

Ord. 2-8-4 Stappenplan samengaan gemeenten

Modellen bij de Kerkorde

Kerngemeente of missionaire (wijk)gemeente worden?

Van de huidige 150 pioniersplekken is de geloofsgemeenschap Geloven in Spangen (Rotterdam) in 2019 als eerste kerngemeente geworden. Inmiddels hebben een tiental pioniersplekken een aanvraag ingediend om wijkgemeente, kerngemeente of missionaire (wijk)gemeente te worden. In de loop van 2022 gaan nog meer pioniersplekken deze stap maken. 

Stappenplan op weg naar een kerngemeente

Stappenplan op weg naar een missionaire (wijk)gemeente

 

Toekomstgericht kerk-zijn

De Protestantse Kerk, de classes en de dienstenorganisatie bieden ondersteuning aan lokale gemeenschappen zodat ze toekomstgericht kerk kunnen zijn. Toekomstgericht houdt in dat een geloofsgemeenschap de vijf basistaken kan blijven uitvoeren, geloofsgemeenschap is en ook voldoende bestuurskracht en financiën heeft. Hiervoor werd in februari 2021 het rapport ‘Lichter Ingevuld’ unaniem aanvaard door de synode. 

 

Aanvaarding rapport ‘Lichter kerk-zijn’ is zegen voor kleine gemeenten

De classes en dienstenorganisatie geven uitvoering aan dit rapport. Vaak betekent dit maatwerk voor de kleiner wordende gemeenten en uitstroom van pioniersplekken.

Advies op maat

Neem voor advies contact op met de dienstenorganisatie of de classis. Klik hier voor contactgegevens.