Gereformeerde kerk Loosdrecht en Bethlehemkerk
De besluiten over het samenvoegen zijn genomen in de afgelopen tijd. Nu zitten we in de periode van de definitieve besluitvorming door de betrokken kerkenraden en door de classis Noord-Holland met als sluitstuk de officiële ondertekening van de akte bij de notaris op 10 september aanstaande.

Op zondag 11 september tijdens ons startweekend verwachten we dan feestelijk te starten met bekende en onbekende gemeenteleden als hernieuwde gemeente en met een hernieuwde ploeg ambtsdragers. De kerkenraad kijkt er naar uit in dankbaarheid.

4 september: bevestigingdienst
Die zondagmorgen vindt de dienst van bevestigen, begroeten en afscheid nemen plaats.

Een aantal ambtsdragers zullen herbevestigd worden, een aantal treden af en er zal nieuw bevestigd worden en dat stemt dankbaar. Het is fijn wanneer de dienst door velen van ons bezocht gaat worden.

Voorzitter wijkkerkenraad
We zijn zeer bezorgd wanneer het gaat om het voorzitterschap van de wijkkerkenraad. Na ruim 8 jaar voorzitterschap legt Paul-Dirk van Buuren zijn taak neer. Dat betekent een grote verzwaring in verantwoordelijkheid dragen en in de uitoefening van de taken behorend bij het voorzitterschap voor de dan zittende groep ambtsdragers die immers hun vele eigen taken hebben. Het betekent ook dat de Bethlehemkerk minder vertegenwoordigd kan worden binnen de structuren van de PgH. Wie wil en kan hierin bijdragen? Wie wil en kan hierover meedenken? De predikanten en de ambtsdragers staan open voor gesprek.

Scriba
Ook wordt er gezocht naar een scriba of naar iemand die scribataken wil uitvoeren, als toegevoegde waarde op het reilen en zeilen van de kerkenraad.

Na 4,5 jaar draagt Bonny Rem-Veldstra haar taken over aan een opvolger. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met een aantal mensen, wat verheugend is maar nog niet concreet. Wie o wie wil hierin bijdragen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zomervieringen Diependaalse kerk en Bethlehemkerk
Vanaf 17 juli bent u van harte welkom bij de gezamenlijke viering met onze buurgemeente in de Diependaalse kerk. Afwisselend vinden daarna de diensten plaats in de Bethlehemkerk en in de Diependaalse kerk. Op 21 augustus, de laatste zondag van de gezamenlijke vieringen sluit ook de gemeente van de Morgenster aan bij de dienst in de Bethlehemkerk.

Startweekend 10 en 11 september 2022
Noteert u dit weekend vast in de agenda. Uiteraard verwelkomen we hartelijk de gemeenteleden uit Loosdrecht en met bijzondere elementen in de viering op zondagmorgen benadrukken we het samengaan van beide gemeentes.

Nieuwe jaarthema
Het nieuwe gezamenlijke jaarthema van de Protestantse gemeente Hilversum is ‘Verbonden’. Verbonden met elkaar door het verbond van God met de schepping. De benadering is zowel vanuit bijbels perspectief als in het zoeken en versterken van allerlei contacten binnen- en buitenkerkelijk. Hierover wordt gepubliceerd in De Kerkbrink en via de website en nieuwsbrieven.

Van harte een mooie zomerperiode gewenst met vele goede momenten van ontmoeting en verbinding met elkaar.

Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra
scriba