Afgelopen zondag 26 juni vierden we onze slotzondag. Samen keken we terug op een bewogen jaar en hebben we het bovenwijkse jaarthema ‘Geïnspireerd leven vanuit de vruchten van de Geest’ afgesloten. De dienst werd, door de inzet van veel enthousiaste gemeenteleden tot een echt feestje.

Wim Dral (gitaar), Albret Nieuwenhuis (klarinet), Harold van den Berg (percussie) en Yvonne van Bommel (zang) vormden samen een combo onder leiding van Marlene Erdmann en hebben de dienst verrijkt met o.a. een nieuw lied van Sela (‘Alles wordt nieuw’) en het lied wat terug te voeren is op de Heilige Franciscus: ‘Laudato Si’.

De zondag stond in het teken van terugkijken, en in gebed samen met elkaar en God dit jaar afsluiten. In de preek en kinderdienst ging het over het mosterdzaadje, wat net als de vruchten van de Geest soms maar heel klein begint, maar met Gods wil en onze inzet kan uitgroeien tot iets groots en moois. Door de brief van Paulus (Kolossenzen 3: 12-17) hoorden we over een nieuw leven en hoe we eigenlijk niet alleen op slotzondag, maar elke dag kunnen terugkijken en weer een nieuwe start kunnen maken.

De dienst eindigde met een quiz, waarbij de hele gemeente staande begon. Wie een antwoord fout had moest gaan zitten. Bij de laatste vraag (‘hoeveel leden tussen de 0-18 jaar telt de PgH’) waren er nog best wat mensen die zich staande hadden gehouden, maar alleen ds. Jetty kwam het dichts bij het goede antwoord (334).

Zij werd deze dienst ook bedankt door Paul-Dirk van Buuren namens de kerkenraad met o.a. een zak mosterdzaadjes voor haar grote inzet tijdens het ziekteverlof van ds. Aster Abrahamsen.

Tijdens de dienst vielen ook de jongeren de kerk binnen, zij hadden dat weekend kamp en na een enerverende nacht met weinig slaap toch hun weg naar de kerk gevonden.

Jeugdwerker Peter van Wesel vertelde over zijn eigen inspiratie, over zijn werk en over de jongeren en ging ons ook voor in gebed.

Na de dienst kon het feest vrolijk worden voortgezet. Gemeenteleden konden met elkaar in gesprek gaan over welke vrucht van de Geest hen het meest had geïnspireerd afgelopen jaar. De kinderen maakte mutsen en kettingen van vruchten en speelden Twister (in de speciale Vruchten van de Geest – editie). Er was heerlijke vruchtenjam van Yvonne te koop voor het goede doel. De jongeren zorgden ervoor dat de heerlijke vruchtenplaattaarten die speciaal voor deze dienst waren gemaakt uitgedeeld werden. En als heerlijk afsluiting serveerden zij speciale Vruchten van de Geest – smoothies: kleurig, smakelijk en supergezond. Veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, het bakken van de taarten en het inslaan en blenderen van al dat fruit. Het was een heel werk, maar met een mooi resultaat!

Aan het einde, toen iedereen weg was, hebben we met de jongeren hun kampweekend afgesloten en vast vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Een broodje kroket (vegan!) vormde de laatste lekkernij en toen was het opruimen en allemaal naar huis.

Ds. Aster Abrahamsen