Voorganger       : ds. D.M. van der Wel uit Zoelen

Ouderling         : Maria Kruithof-Stoutjesdijk    

Diaken             : Wilma Hilberts    

Organist           : Johan van der Leij  

Lector              : Erik Verkerk

       

orgelspel

Welkom (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied      Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

Groet


Voorganger : De Heer zij met u!

Gemeente : Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

 

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer


Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Gebed om ontferming

Lied         Lied 912: 1 Neem mijn leven

Leefregel

Lied      Lied 912: 2 Neem mijn handen

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment  (door voorganger)

 

Gebed om verlichting met de H. Geest

De voorganger steekt nu de twee kaarsen op tafel aan (de ene is voor de tieners en de andere voor de kinderdienst).

 

Schriftlezing  (door de lector) Efeze 6: 10 – 20

 

Lied      Hemelhoog 321: 1, 2 en 3 Wees mijn verlangen

(melodie zie Lied 263 NLB Wees gij mijn toevlucht)

Preek https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/wonen-werken-oorlogvoering/28/romeinse-soldaat  

Meditatief orgelspel 

Lied      Hemelhoog 450: 1 en 2  In Gods overwinning

( melodie Land of hope and glory)

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dank- en voorbeden

 

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

 

Lied  Hemelhoog 226 God is getrouw ( LvdK 304)

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel