Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er de nieuwe subsidieregeling DUMAVA. Deze subsidieregeling kan mogelijkheden bieden aan kerkbesturen bij de verduurzaming van hun kerkelijke gebouw(en). Er is € 150 miljoen beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 9.00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur.

Er is subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat het maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Vastgoed opgeleverd na 2012 komt alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Kerkbesturen kunnen gebruik maken van deze regeling voor monumentale gebouwen, maar ook voor overige gebouwen, als de kerkelijke gemeente ingeschreven staan in het handelsregister.

Voorbereiding voor de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag is minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Als je deze nog niet hebt, kan die aangevraagd worden. Verder plaatst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar verwachting begin augustus een concept-aanvraagformulier op zijn website. Dat geeft meer inzicht in wat er wordt gevraagd bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie, zodat de aanvraag alvast voorbereid kan worden. Tot de openstelling van de regeling zijn nog wel wijzigingen mogelijk in het formulier.

Webinar over de subsidie

Op 13 september van 14.00 tot 15.00 uur organiseert RVO een webinar over de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. Daar komt aan bod voor wie de subsidie bedoeld is, wat vergoed kan worden en voor welk bedrag. Ook word je alvast meegenomen door de aanvraagprocedure. Kun je op 13 september niet live deelnemen? Meld je dan toch aan, je ontvangt dan na het webinar een link om het terug te kijken. Meld je aan voor het webinar  

Ook in 2023 en volgende jaren zal geld beschikbaar zijn voor deze subsidieregeling. Zie voor meer info de website van RVO of neem contact op met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) , tel. 088 042 42 42.

 

Sinds 2018 is de Bethlehemkerk een groene kerk. Dat betekent dat de Bethlehemkerk zich blijvend inspant voor een groenere en betere wereld.