Aanstaande zondag is een bijzondere dag. Voor zeven mensen komt er een einde aan hun ambtsperiode en daarmee aan hun werkzaamheden voor onze kerk en kerkenraad. Drie mensen hebben aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Daarnaast is het de laatste dienst voordat wij als gemeente de leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht in ons midden mogen ontvangen en opnemen.

In de dienst kijken we samen naar hoe het de eerste gemeente verging (volgens Handelingen) en waarom er eigenlijk ambtsdragers zijn. En we kijken naar Paulus die ons niet alleen de vruchten van de Geest voorschotelde, maar ook het mooie beeld van het lichaam van Christus: wij maken door allemaal deel van uit. Thema van de dienst is Verbonden door de Vruchten van de Geest. Tussen het oude jaarthema en het nieuwe jaarthema in. Wij zijn met elkaar verbonden, als gemeenteleden, door de vruchten van de Geest. Een ieder van ons heeft weer een ander talent, een andere vrucht die hij/zij kan inzetten ten bate van de gemeente en onze omgeving. Het geloof in God en in een betere wereld verbindt ons met elkaar. Ik hoop voor de vertrekkende ambtsdragers dat deze verbondenheid ook voor hen voelbaar blijft en dat deze dienst niet zozeer een afscheid is, maar meer het startpunt van weer op een andere manier bezig kunnen zijn in en om de kerk met God, geloof en de gemeente.

Allen van harte welkom, het is een blijk van waardering richting de ambtsdragers en natuurlijk heel gezellig als we met veel mensen aanstaande zondag aanwezig zijn!

Wat betreft de vertrekkende ambtsdragers: het gaat om Bonny Rem-Veldstra als ouderling-scriba; Jelle Wesselius als diaken; Annette van Vliet als diaken; Kees Schipper als pastoraal ouderling; Maria Kruithof als ouderling met bijzondere opdracht en Paul-Dirk van Buuren als ouderling-voorzitter. Daarbij zal ook Annemarie de Groot als niet bevestigde scriba afscheid nemen van een aantal van haar taken.

We zijn blij te kunnen melden dat drie ambtsdragers van wie de ambtstermijn is verlopen hebben aangegeven door te willen gaan, te weten: Herma Bosma als pastoraal ouderling; Nanda Ego als pastoraal ouderling en Frank Beukers als kerkrentmeester.

Ds. Aster Abrahamsen