De kerkenraad mag van de Algemene Kerkenraad gedurende de vacaturetijd voor 0,5 predikantsplaats bijstand (de omvang van de vacature) zoeken.
Op 22 mei heeft de kerkenraad besloten ds. Scheurwater een tijdelijke uitbreiding van 0,25 predikantsplaats te geven. De kerkenraad zet in op een vertrouwd gezicht in de vieringen en op continuïteit in het pastoraat.