Vanuit de wijkkerkenraad wordt u medegedeeld dat de beroepingscommissie een gesprek heeft gevoerd met ds. Maarten Hameete om te verkennen of hij beschikbaar zou zijn voor de vacature van predikant op tijdelijke basis.

Maarten Hameete heeft kenbaar gemaakt dat hij, vanwege praktische bezwaren, niet beschikbaar is voor deze functie.
De wijkkerkenraad betreurt dit maar respecteert uiteraard zijn afwegingen en zijn besluit.

De beroepingscommissie gaat intussen door met de zoektocht naar een geschikte kandidaat. We wensen de leden van harte veel succes en zijn in afwachting van hun berichten.

Bonny Rem, Scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk, 

Hilversum, 7 november 2018