De wijkkerkenraad heeft de beroepingscommissie van de Bethlehemkerk laten weten dat de commissie van start kan gaan met het werven van een predikant passend bij het profiel van de Bethlehemkerk vanuit de mobiliteitspool van de PKN. 

De mobiliteitspool richt zich op predikanten die nog niet in een gemeente beroepen zijn geweest. Het gaat hierbij om aanstellingen op tijdelijke basis.

Deze tijdelijke aanstelling is de voorwaarde gesteld door de Algemene Kerkenraad rond het besluit dat de wijkgemeente Bethlehemkerk en de wijkgemeente Diependaal 0,5 fte extern mogen beroepen.

We wachten de berichten vanuit de beroepingscommissie af.

Bonny Rem-Veldstra, scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk

Donderdag 9 oktober 2018, Hilversum