Namens de kerkenraad wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vacaturetijd en het beroepingswerk. Het is immers al even geleden dat we u hier over spraken.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster. Na drie maanden verwacht de kerkenraad van hem een rapportage met een advies op basis van de volgende vragen:

  • Hoe kan de gemeente zo goed mogelijk haar doelstellingen realiseren
  • Welke keuzes zou de gemeente moeten maken om de teruggang in predikanten-formatie op te vangen
  • Welke ingrepen in de organisatie zijn mogelijk om die efficiënter en effectiever te maken
  • Welke veranderingen/verbeteringen zouden verder kunnen bijdragen aan het beter functioneren van onze gemeente.

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een predikant met een speciale opdracht. Deze persoon gaat voor 0,25 fte functioneren naast ds. Jetty Scheurwater. Helaas is deze predikant nog niet gevonden. We zijn er mee bezig. De taak van deze predikant wordt:

  • Stimuleren/initiëren/begeleiden programma’s en activiteiten van de leeftijdsgroepen 20, 30 en 40-ers
  • Begeleiding jeugdwerk: kinderdienstleiding, tienerdienst, kindercatechese, catechese­groepen
  • Vanaf 1 januari maandelijks één zondagse viering verzorgen.

We hopen dat we snel een geschikte kandidaat zullen vinden.

Voor de definitieve invulling van de vacature heeft de kerkenraad in september een beroepingscommissie geïnstalleerd. U heeft dat via de nieuwsbrief en de website meegekregen. Door het vertrek van ds. Gerard Kansen en na overleg met ds. Louis Wülschleger heeft deze commissie aangegeven nu niet actief aan de slag te kunnen gaan, zo lang er onduidelijkheid is welke ruimte er is om ook externe kandidaten te spreken. De kerkenraden van onze en de Diependaalse gemeente overleggen momenteel op welke manier we gezamenlijk kunnen optrekken bij de invulling van 3 halve predikantsplaatsen. Dat zijn positieve gesprekken die moeten leiden tot gezamenlijke afspraken met de algemene kerkenraad van de PgH en een goede oplossing voor beide wijkgemeenten en Vitamine G.

Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat, laten wij u dat weten.

Met deze mededeling bent u weer volledig op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Paul-Dirk van Buuren