Op 19 februari heeft de kerkenraad het zorgvuldig onderbouwde advies van onze beroepingscommissie besproken. De conclusie van de commissie is helder. De zittende predikanten binnen de Protestantse gemeente Hilversum zullen een beroep vanuit onze gemeente om als wijkpredikant van de Bethlehemkerk te gaan functioneren, niet aanvaarden. Een match zal helaas niet ontstaan.
Daarmee is duidelijk dat wij binnen de kaders die de algemene kerkenraad van de PgH ons heeft gesteld niet tot een invulling van onze vacature kunnen komen. Wij rapporteren dit aan de AK en verzoeken hen ons toe te stemmen om extern te gaan werven.
In afwachting van hun antwoord blijven ds. Jetty Scheurwater en ds. Maarten Hameete beiden voor 0,25 werkzaam in de openstaande predikantsvacature.
Wij danken de beroepingscommissie voor hun werk tot nu toe en zullen wederom een beroep op hen doen, als er nieuwe kaders bekend zijn.

Paul-Dirk van Buuren, voorzitter Kerkenraad Bethlehemkerk