De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat er een nieuwe fase aanbreekt in het beroepingswerk. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van juni is vastgesteld dat ook na een tweede ronde gesprekken geen match ontstaat tussen predikanten van de PGH en de wijkgemeenten Diependaal en Bethlehemkerk.

De beschikbare predikanten hebben nadrukkelijk aangegeven wel deel van de oplossing te willen zijn, maar in de onderlinge overleggen is vast komen te staan dat voor beide wijken vraag en aanbod echt onvoldoende bij elkaar passen.

Daarop heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat voor beide vacatures extern mag worden gezocht, mits de te beroepen predikanten een aanstelling op tijdelijke basis krijgen. Daarbij wordt gedacht aan een periode van enkele jaren, bijvoorbeeld via de mobiliteitspool en/of op projectbasis.

Het Breed Moderamen wil graag snel over de mogelijkheden en verdere aanpak en de mogelijkheden met onze  wijkkerkenraad spreken. Hun voorstel is dit te doen op 16 juli.

Onze kerkenraad heeft tijdens haar extra vergadering op 9 juli besloten op deze uitnodiging in te gaan. We zijn van mening dat de tijdelijkheid (3 tot 5 jaar)van een beroep op dit moment het maximaal haalbare is en gaan met de AK in gesprek over de verdere invulling en aanpak. De kerkenraad vindt het belangrijkst dat we een kandidaat vinden die past in de al eerder opgestelde profielen. Deze boodschap ontvingen we ook van diverse gemeenteleden.

Wordt vervolgd

Paul-Dirk van Buuren, voorzitter Kerkenraad Bethlehemkerk, juli 2018 Hilversum