Hoe is het u de afgelopen 2,5 maand gegaan?

Die vraag heb ik de afgelopen week verschillende keren gesteld, nu we in verschillende verbanden weer bespreken wat er opgestart kan worden en hoe.

Premier Rutte heeft in zijn laatste toespraak ruimte gegeven om vanaf 1 juni weer samen te komen. In juni met maximaal 30 mensen, vanaf juli met 100 mensen. U weet ook dat wij daar als Bethlehemkerk nog mee willen wachten. Als ik vraag aan mijn gesprekspartner(s) wat zij van het besluit van de kerkenraad vinden is de reactie over het algemeen er één van begrip, soms zelfs opluchting. Er zijn mensen die direct zeggen ‘Mij zul je voorlopig echt niet zien.’

Maar als we straks wel willen samenkomen, zullen we ons moeten voorbereiden. Niets is immers zoals het was en de kerkenraad heeft uitgesproken toch echt een veilige vorm te zoeken om weer bij elkaar te komen.

En zo hebben we de afgelopen twee weken de vrijwilligers van de Ontspanningsmiddag voor senioren uitgenodigd en aan het protocol ‘onderworpen’, om te ervaren: Hoe is het om op deze wijze samen te komen? Durf je, kun je, wil je je taak als vrijwilliger oppakken en zo ja, zie je jezelf dan jullie gasten weer welkom te heten en aan te leren wat we van mensen verwachten als ze in de kerk willen zijn? Dat hebben we ook gevraagd aan de vrijwilligers van open kerk. U begrijpt, niet iedereen kan en wil zijn of haar taak alweer oppakken. En als men wel kan en wil, moet er nu nagedacht worden over het hoe; wat gaan we doen, als er voorlopig nog geen rummikub gespeeld kan worden, klaverjassen niet mogelijk is etc.? En hoe gaan we om met de inloop van Open Kerk?

Om u vast een beetje voor te bereiden: op de website kunt u het protocol lezen waarmee de kerk voldoet aan de regels van de overheid. Maar daarmee is alles nog niet gezegd. Het kader is gezet. Net als inmiddels de looproutes in de kerk. Ook die zijn uitgezet.

Maar wat verwachten we nou van u, als u straks van een uitnodiging om naar de kerk te komen of aan een week activiteit mee te doen, gehoor geeft?

We moeten samen gedrag aanleren om in de kerk te kunnen zijn. Dat vraagt wel enige oefening en voorbereiding. Daar oefenen de vrijwilligers van enkele groepen nu al mee.

Om u een idee te geven waar het om gaat.

Als u straks weer naar de kerk komt, bij wat voor gelegenheid dan ook, dan vragen wij u om de volgende regels in acht te nemen.

  • Was voor vertrek thuis je handen met zeep volgens aanwijzingen van het RIVM.
  • Ontsmet bij binnenkomst je handen met desinfecterende gel.
  • Volg de looproutes die staan aangegeven.
  • Houd 1,5 meter afstand; er is ruimte genoeg. Meer mag ook!
  • Wil je overleggen? Gebruik daarvoor zaal 3-4: daar is alle ruimte om de 1,5m afstand in acht te nemen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Blijf niet staan/hangen bij de bar en de ontmoetingstafel en in deuropeningen. We hebben de ervaring dat we dan vanzelf te dicht bij elkaar kruipen en dicht langs elkaar heen lopen.
  • Te allen tijde geldt: heb je gezondheidsklachten die mogelijk op corona wijzen, meld je dan af en kom niet naar de kerk, ook als dat op het laatste moment zou zijn.
  • Ontsmet je handen opnieuw bij vertrek uit de kerk.

Heel verrassend zijn de regels vast niet! Het zit ‘m straks ook vast niet in de regels, maar in de discipline om ons eraan te houden!

En dan kom ik bij het onderwerp ‘volgen’. Het thema van de tweede dienst in de serie over radicale woorden van Jezus. Over het algemeen zijn we denk ik ‘een volgzaam volkje’. Als de uitleg van de regels redelijk is en we er het nut van inzien, doen we mee. Maar; dan wel samen! Geen uitzonderingen! Geen mensen die boven de wet staan!

Is dit het volgen waarover het in Lucas 9:57-62 gaat? Het volgen van Jezus, gaat dat om volgzaamheid? Om blinde gehoorzaamheid en het uitschakelen van je verstand?

In onze geïndividualiseerde samenleving is het volgen van iets of iemand niet direct een keuze die respect afdwingt. We zien er eerder het uitschakelen van zelfstandig denken en beslissen in. Dat is wel anders geweest.

In het geestelijk leven hebben woorden als ‘volgen’ en ‘navolging’ oude papieren. Het zijn de volgelingen van grote figuren uit het verleden geweest, die de spirituele erfenis van hun voorbeeld levend hebben gehouden. Zonder de verkondiging van de apostelen, zonder de evangelisten en de schrijvers van de brieven was Jezus mogelijk niet tot ons gekomen.

Hoewel we in onze samenleving vooral verantwoordelijkheid moeten nemen en we vaak horen ‘alles is een keuze’, is er in veel opzichten ook vandaag de dag nog steeds sprake van volgen en gevolgd worden. Denk maar aan de invloed van de media op onze meningen, of het ‘volgen’ op social media. Steeds meer mensen zijn bereid om minder vlees te eten. Of de uitnodiging op na te volgen ‘black lives matter!’ Ook dat heeft alles te maken met het willen volgen of navolging zoeken.

Volgen is een centraal motief in de bijbelse spiritualiteit. We volgen Jezus door uit zijn verkondiging van het koninkrijk te leven. We volgen God door uit zijn Woord te leven.

Kan dat eigenlijk wel: een beetje volgen? Is het dan nog volgen?

Meer vragen dan antwoorden in deze blog. Genoeg om over na te denken; zoek ik navolging? Hoe dan en waarom? Wie volg ik zelf en hoe komt dat aan het licht? En als ik volg, doe ik dat dan blind, of bij mijn volle verstand?

Ik nodig u uit om het hierover ook te hebben als u de komende week weer iemand belt (doe dat vooral, als u kunt). Durft u samen in het gesprek ook een diepere laag aan te roeren; ons geestelijk leven? Niet om elkaar de maat te nemen, maar om uw geestelijk leven met elkaar te delen en elkaar te troosten en/of te bemoedigen? Voor elkaars geloof te danken, hoe klein ook?

Deze tijd van nog steeds veel thuisblijven en relatieve rust is ook een kans! Er is ruimte en tijd voor inkeer en bezinning. Om voor het eerst of opnieuw bewust te kiezen voor Jezus en het koninkrijk van God…

De Nederlandse Iona Groep heeft een gebedskalender die de leden overal waar ze wonen bidden. Niet fysiek samen, maar op afstand verbonden.

En in die kalender staan deze woorden, die ik met regelmaat bid en graag met u deel.

God,
met het oog van de wever hebt U ons uitgekozen
en heel verschillende draden geweven tot een geheel,
opdat de wereld gaat geloven.
Geef ons het besef
dat wij alleen dan uw doel dienen
als wij open staan voor elkaar;
dat wij alleen dan zorg hebben voor elkaar
wanneer wij uw liefde weerkaatsen;
dat wij alleen dan liefhebben zoals U
wanneer wij de lasten en lusten van de leerling
in vreugde aanvaarden,
als vrienden en volgelingen van Jezus,
in wiens naam wij bidden.
Amen

Zondag zoomen over volgen naar aanleiding van Lucas 9:57-62!

Hartelijke groeten mede namens collega Aster Abrahamsen,

Jetty Scheurwater

Reacties  

#2 Herma Bosma 15-06-2020 15:35
We zien dat de vlogs veel worden bekeken en de blogs veel worden gelezen, maar meestal wordt er niet op gereageerd. Mooi om jouw reactie te lezen. Helemaal mee eens.
Tijdens de dienst heeft Jetty uitgelegd dat 'Jezus een beetje volgen' niet kan. Als het goed is komt de complete de tekst van de preek deze week op de website te staan.

We horen wel vaker dat de verbinding tijdens de dienst vastloopt. Vanaf de coronacrisis worden de diensten heel veel bekeken. Daar schijnt het - heb ik begrepen - mee te maken te hebben. Hopelijk wordt dit door de technici van de PKN snel opgelost.
Het is trouwens mogelijk de diensten terug te kijken, maar het natuurlijk de bedoeling dat je de online-viering ongestoord kunt volgen.

Hartelijke groeten, Herma
#1 Wim Vriezen 14-06-2020 11:23
Dag Jetty,

een beetje volgen? Dat kan niet volgens mij. Iedereen heeft zijn geloofstwijfel. Maar "zonder", daar heb ik geen beeld bij. Dat kan ik me niet voorstellen. Want dat zou betekenen dat ik mijn verwondering verlies. Verwondering over alles om mij heen en het besef dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Daarom: een beetje? Uitgesloten!

Tijdens de dienst liep de zaak een paar keer vast. Terwijl ik glasvezel gebruik enz. Zelden klachten bij internetgebruik. Hoor je dit probleem meer?

Hartelijke groet, fijne zondag,

Wim

You have no rights to post comments