Op dinsdagavond 1 maart zijn wij namens de Bethlehemkerk aanwezig geweest bij het verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum in De Morgenster. Dit debat was georganiseerd door een comité vanuit Hilversum100, Gooi en Eembode en Klimaatmanifest Hilversum en had als motto: ‘Aanpakken en Loslaten, hoe krijgen we Hilversum duurzaam en inclusief?’ Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen waren aanwezig om met elkaar in debat te gaan en om antwoord te geven op de vragen die Hilversummers van tevoren konden indienen.

Omdat wij als Bethlehemkerk een groene kerk zijn en een uitnodiging kregen om bij dit debat aanwezig te zijn, hebben ook wij met een aantal gemeenteleden enkele vragen voorbereid en ingestuurd. De vragen gingen over:

  1. kansen(on)gelijkheid. (Hoe kan de gemeente ervoor zorgen iedereen in Hilversum gelijke kansen heeft (ongeacht inkomen) om een gezonder en duurzamer leven op te bouwen?)
  2. verantwoordelijkheid (hoe kan de gemeente er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van Hilversum niet alleen bij de burgers ligt, maar ook bij de ondernemers, de bedrijven, de scholen, etc.?)
  3. groen/elektrisch/hybride autorijden
  4. stimulans (hoe kan de gemeente het inwoners en bedrijven makkelijker maken om hun huis of bedrijf groener te maken?)
  5. de overlast van het verkeer op/over de Diependaalselaan

Deze vragen bleken bij meer Hilversummers te leven. Uiteindelijk heeft de organisatie drie thema’s gekozen waarmee zij de meeste vragen die van tevoren waren ingediend aan bod konden laten komen:

‘energie en warmte’, ‘de groene stad’ en ‘de gezonde stad’.

Onze vragen kwamen via deze thema’s bijna allemaal aan bod.

Het voert helaas te ver om hier uiteen te zetten hoe de verschillende partijen dachten over al deze punten. Gelukkig kunt u het debat nog terugkijken via https://www.youtube.com/watch?v=1y3AGl9elG8

en https://hilversum100.nl/event/klimaatdebat2022/

Waar we graag wél over schrijven was de vraag die op deze avond centraal stond:

wat gaan de verschillende partijen loslaten om de duurzaamheid in Hilversum te vergroten?

Want het klimaatprobleem is ook een probleem van teveel: teveel consumptie, teveel auto’s, teveel parkeerplaatsen, teveel wensen. Wat ga je loslaten?

Als je bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen gaat stimuleren, doe je dat dan op alle daken, ook van monumentale gebouwen bijvoorbeeld? En ook als burgers het niet mooi vinden staan op hun dak? Kunnen we ons de luxe van een schoonheidsideaal veroorloven of moeten we het loslaten omwille van het nijpende energieprobleem?

Of: kan de gemeente haar burgers stimuleren om minder te gaan autorijden? Dus dan wordt niet de eerste vraag: kan er een weg over, onder of boven de hei komen, maar: kunnen we ook gewoon minder gaan autorijden met z’n allen, zodat de doorstroom op de weg en de luchtkwaliteit in Hilversum beter wordt?

Kortom: op welke punten kan het minder of kunnen er zaken worden losgelaten. Dan kun je daarna kijken wat er overblijft en wat moet worden aangepakt.

Het interessante aan deze avond was dat je zichtbaar alle partijen met deze vraag zag worstelen. De klimaatcrisis wordt zeker als een serieus probleem gezien en staat ver bovenaan de lijst met urgente onderwerpen bij de meeste partijen. Maar, dat er voor het opstellen en uitvoeren van een goed klimaatbeleid ook zaken moeten worden losgelaten en er ook grenzen en beperkingen moeten worden gesteld, dat schuurde duidelijk. Mag het klimaatbeleid van de gemeente Hilversum soms ook ten koste gaan van de wensen (en bepaalde verworven vrijheden) van de burgers van Hilversum, om zo uiteindelijk de duurzaamheid, de gezondheid en de toekomst van Hilversum en haar inwoners veilig te stellen? M.a.w. : mag het ook pijn doen? Daar waren de partijen het nog niet helemaal over eens.

Mooi ook voor ons als christelijke gemeente om verder over na te denken in deze 40dagentijd: wat laten we los, waarin zijn we bereid te minderen in het licht van de klimaatcrisis. Wat kunnen we loslaten? En daarbij geven we ook graag de notie: loslaten kan ook opluchten en ruimte geven!

We geven u bij deze geen stemadvies maar u kunt het Kieskompas invullen https://hilversum.kieskompas.nl/nl/ invullen waarbij u ook een overzicht krijgt van de verschillende standpunten per partij.

Ook willen we u wijzen op een verkiezingsgesprek in onze eigen kerk op zondag 13 maart, waarin kandidaten van verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gaan over geïnspireerd leven. https://www.bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/9173-de-bethlehemkerk-draait-door-geinspireerd-leven.

Tot slot: op de debatavond werden drie korte video’s vertoond gemaakt door de jongeren van het ROC Hilversum waarin zij hun schrikbeeld 2040 toonden. In de filmpjes werken ze drie toekomst scenario’s uit van wat er zou kunnen gebeuren als we nu niet ingrijpen op het gebied van klimaatverandering. De video’s zijn hier terug te kijken. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8tSW7upZl_bXA4bcumoBzPa3b8WGd8sD

Met groene groeten,

Aster en Tijmen Abrahamsen, Gerard Ekelmans

You have no rights to post comments