Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

De 1e collecte is voor de Diaconie
In kwetsbare gebieden in Oost-Congo worden kerken en lokale leiders gemobiliseerd om aan de slag te gaan in hun eigen gemeenschap. De nood onder de bevolking is daar hoog, het risico op geweld en met name geweld tegen vrouwen is daardoor aanzienlijk. Met een gift aan deze collecte kan er hulp geboden worden d.m.v. voorlichting, medische- en psychosociale hulp, juridische ondersteuning. Men probeert daardoor een veilig plek te creëren waar mensen, met name vrouwen zich weer mens/vrouw kunnen voelen. Door een gift over te maken op NL79RABO0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum, o.v.v. Tear steunt u dit prachtige doel.

De 2e collecte is voor de Kerk
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

De 3e collecte is voor Pastorale arbeid 
Met een gift aan deze collecte draagt u er aan bij dat al deze hartverwarmende diensten via internet te volgen zijn. NL42RABO0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente Hilversum, o.v.v. Pastorale Arbeid