In de afgelopen maanden kreeg u steeds de gelegenheid om uw bijdrage voor de collecten per bank over te maken. Voor de mensen die thuis de kerkdienst volgen blijft dit hetzelfde. De mensen die de kerkdienst in de kerk bijwonen krijgen de gelegenheid om bij de uitgang (en dus niet in de dienst) hun bijdragen te geven. 

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Thermometeractie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. kansarme kinderen.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte: Precious Stones
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon, de hoofdstad van Myanmar.

Precious Stones werkt met kleinschalige projecten voor niet geziene vrouwen en jongeren. De organisatie helpt vrouwen om via zelfhulpgroepen weerbaarder te worden en aan een inkomen te werken. Jongeren leren voor zichzelf opkomen, hun talenten te ontdekken en denken na over thema´s zoals sexualiteit en drugs. Precious Stones wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en jongeren in Myanmar.

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Precious Stones.

Meer informatie over boventaande collectes bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.