Hieronder staat informatie over de collectes van a.s. zondag. Daarbij de rekeningnummers om een bijdrage naar over te maken. Volgt u de dienst in de kerk dan kunt daar bij de collecte geven.

1e collecte: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. 
Wij hebben hier al 2x voor gecollecteerd. Deze keer voor het laatst. Veel jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen, in gewelddadige wijken, in een donkere omgeving... De helft maakt de middelbare school niet af en ruim een derde van de jonge mensen tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Voor hen is Toekomst vaak een duister gat... Kerk in Actie helpt deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie licht te brengen in hun bestaan. Deze partners begeleiden de jongeren bij het maken van huiswerk en stimuleren hen hun opleiding af te maken. Met de collecteopbrengst krijgen 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Wij bevelen deze collecte van harte aan!

U kunt uw bijdrage voor deze collecte overmaken op:
IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Kansarme kinderen ZA.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum. De organisatie die het mogelijk maakt om onze wijkgemeentes in stand te houden. U steunt de Kerk met een gift in de 2e collecte.

Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451
t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH

3e collecte: Kerk en Israël [PKN]
De afgelopen week was het Israëlzondag. Daarvoor collecteren wij. De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. De oecumenische woon- en werkgemeenschap Nes Ammim ligt in Israël. Met steun van de Protestantse Kerk zet deze zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Eén van de programma’s richt zich op Israëlische tieners, die in kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan, maar ook samen eten en dansen. In Nederland investeert de Protestantse Kerk in relaties met de Joodse gemeenschap en zet de kerk zich actief in om antisemitisme tegen te gaan. De PKN investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, o.m. via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Met uw bijdrage aan de collecte kan ontmoeting en gesprek met de joodse gemeenschap blijvend gevoerd worden.

Uw steunbijdrage voor “Kerk en Israël” kunt u storten op rekening:
NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

 

Alle gevers thuis en in de kerk: Hartelijk dank!

Meer informatie over boventaande collectes bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.