Collecte: Hospice Kajan

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Dan biedt hospice Kajan in Hilversum uitkomst. Hier krijgen mensen in hun laatste levensfase alle zorg die ze nodig hebben. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen.

Naast de 24 uur per dag zorg is er veel ruimte en aandacht voor de emoties en de sociale context van de bewoners. De professionals worden in de zorg ondersteund door vele zorgvrijwilligers.

De kosten worden deels gedekt door de zorgverzekering en de eigen bijdragen aan de verblijfkosten. Daarnaast steunen ze op giften.

Dankzij deze giften kunnen ze het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling geven en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk maken. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep. Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuisvoelen.

Door deze collecte maakt u dit mede mogelijk. De diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Hospice Kajan