1e collecte: Thermometheractie
Dit keer is het doel de organisatie Mensenkinderen.
Lokale kerkelijke vrijwilligers in Oost-Europa (Albanië, Armenië en Moldavië) stellen voedselpakketten samen, zodat de zeer kwetsbaren in deze gebieden de winter door kunnen komen. Door corona worden zij extra getroffen door verlies van baan of werk als dagloner. Er is geen financieel vangnet. Voor 25 euro is een voedselpakket voor een arm gezin mogelijk.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Thermometeractie Mensenkinderen.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte
Deze collecte is bestemd voor Still I Rise. Dit is een onafhankelijke internationale organisatie, opgericht om onderwijs en bescherming te bieden aan kwetsbare minderjarigen op Samos, Griekenland. Zij geloven in de kracht van het onderwijs en de positieve impact die het heeft op de ontheemden, de staatlozen en de behoeftigen wier recht op onderwijs is ontzegd. Jongeren krijgen niet alleen onderwijs, maar ook voedsel en therapie en er wordt een veilige plek geboden om te ontsnappen aan de verschrikkingen van het kamp.Deze getraumatiseerde jongeren krijgen zo een kans om een betere toekomst voor zichzelf veilig te stellen.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Still I Rise.