De eerste collecte is een PGH brede diaconale collecte om de voedselbank te steunen.
Er zijn rondom de kerstdagen al een aantal acties geweest maar door de huidige omstandigheden is er meer dan ooit behoefte aan hulp om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Elke week verstrekken vrijwilligers  voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die niet betaald worden. Uw bijdrage gebruiken ze voor:

  • Vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren
  • Benzine en diesel voor vervoer
  • Vaste lasten zoals energie en huur

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Voedselbank.

2e collecte is voor de PGH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte ondersteuning gemeente: Goed toegerust aan de slag in de kerk.
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. 

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen! Geef in de collecte of maak een bijdrage over

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en  www.protestantsekerk.nl/training 

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Ondersteuning gemeente.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!