Eerste collecte
Deze collecte is voor de Diaconie. De Diaconie steunt diaconale projecten in Nederland en daarbuiten. Ook stemt de Diaconie in diaconale aangelegenheden af met andere instellingen, hulpverleningsinstanties en met de overheid. U steunt onze Diaconie met een gift in de eerste collecte.

Maak uw bijdrage over naar: NL79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Hilversum PWG Bethlehemkerk, o.v.v. Diaconie

Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum, de organisatie die de protestantse kerken in Hilversum in stand houdt.

Maak uw bijdrage over naar: NL45 RABO 0373 7225 91 t.n.v. Prot. Gemeente Hilversum inz. betalingen, o.v.v. PGH

Derde (Avondmaal) collecte
Deze collecte is bestemd voor Stichting Laleaua. De organisatie zet zich in voor kansarme zigeunerkinderen in en rondom Tarnaveni, een oude industriestad in centraal Roemenië. Door het geven en ondersteunen van onderwijs aan deze kinderen hoopt het team ter plekke een basis te leggen. Op termijn zijn deze kinderen hierdoor in staat de vicieuze cirkel van hun ellendig bestaan te doorbreken. Educatie, recreatie en evangelisatie zijn de wegen waardoor het team dit –op basis van vriendschap– wil bereiken.

Maak uw bijdrage over naar: NL79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Hilversum PWG Bethlehemkerk, o.v.v. Laleaua.

 

Makkelijk: Giften via één iDeal-boeking overmaken? Scan dan de QR-code hierboven: De betalingen komen deze week ten gunste van bovenstaande collecten

Alle gevers thuis en in de kerk: Hartelijk dank!
Meer informatie over boventaande collectes bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.