Eerste collecte: Diaconie
De opbrengsten van deze collecte zijn voor mensen in de knel die financiële ondersteuning nodig hebben, in binnen- en buitenland, ver weg en zeker ook dichterbij. Zo nodig stemt de diaconie af met andere instellingen, hulpverleningsinstanties en met de overheid. U helpt onze diaconie met een gift in deze collecte.
Maak uw bijdrage over naar:NL79RABO 0373711794 t.n.v. PGH o.v.v. diaconie

Tweede collecte: Protestantse Gemeente Hilversum (PGH).
PGH houdt onze wijkgemeentes in stand. U steunt onze Kerk met een gift aan deze collecte. 
Maak uw bijdrage over naar: NL45RABO0373722591 PGH inz. betalingen o.v.v. PGH

Derde collecte: Afdracht landelijk quotum [PKN]
Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan de landelijke kerk. 
De inkomsten uit quotum zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal kerkenwerk en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken,. 
Maak uw bijdrage over naar: NL45RABO0373722494 PGH inz. PWG Bethlehemkerk o.v.v. Afdracht

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Bethlehemkerkcollectes. Als u een smartphone heeft kan de QR-code hieronder gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

 

Alle gevers thuis en in de kerk: Hartelijk dank!

Meer informatie over boventaande collectes bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.