De eerste collecte is voor:
“De Herberg” pastoraal diaconaal centrum.

Missie
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • Een christelijke leefgemeenschap
  • Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
  • Advies m.b.t. nazorg
  • Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

Stichting de Pietersberg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niet in de kerk? Doneer via de App of maak uw gift over naar NL79RABO 0373711794 t.n.v. PGH o.v.v. De Herberg

De 2e collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum (PGH).
PGH houdt onze wijkgemeentes in stand. U steunt onze Kerk met een gift aan deze collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL45RABO0373722591 PGH inz. betalingen o.v.v. PGH

De 3e collecte is voor de wijkkas
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL45RABO0373722494 PGH inz. PWG Bethlehemkerk o.v.v. de wijkkas.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via BethlehemkerkcollectesAls u een smartphone heeft kan de QR-code hieronder gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

 

Alle gevers thuis en in de kerk: Hartelijk dank!

Meer informatie over boventaande collectes bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.