We kijken met veel voldoening terug op de 4 ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018. De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt. In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.