In de Bethlehemkerk worden dit seizoen geloofsgesprekken gevoerd. Niet alleen in de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum. Dit gebeurt op verzoek van de Taakgroep Herijking, inmiddels omgedoopt tot de taakgroep Kerk 2025. Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad om een aantal scenario’s uit te werken hoe de Protestantse Gemeente in Hilversum er over een aantal jaren uit zou kunnen zien. Deze geloofsgesprekken vormen hiervoor de basis.