In de Bethlehemkerk worden dit seizoen geloofsgesprekken gevoerd. Niet alleen in de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum. Dit gebeurt op verzoek van de Taakgroep Herijking, inmiddels omgedoopt tot de taakgroep Kerk 2025. Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad om een aantal scenario’s uit te werken hoe de Protestantse Gemeente in Hilversum er over een aantal jaren uit zou kunnen zien. Deze geloofsgesprekken vormen hiervoor de basis. 

Inmiddels zijn deze geloofsgesprekken in diverse groepen in de Bethlehemkerk gevoerd. In de kerkenraad, maar ook in de verschillende groepen, commissies en tijdens sectie- vergaderingen. Deze gesprekken zijn ook een onderdeel van de ontmoetingsmiddagen. Het blijkt dat de gekozen vorm aanspreekt en leidt tot open, vaak bijzondere gesprekken. Na de eerste ontmoetingsmiddag vorige week zijn de resultaten van deze bijeenkomst te zien achterin de kerk bij het leesrek. Na de volgende ontmoetingsmiddagen wordt de ‘expositie’ uitgebreid. Daar is ook te zien hoe de bezoekers van de ontmoetingsmiddagen op creatieve manier  hebben uitgebeeld wat de Bethlehemkerk voor hen betekent.

Planning volgende ontmoetingsmiddagen na de diensten van zondag:

18 februari         sectie Buitenwijkers

04 maart             sectie Zeeheldenkwartier

18 maart             sectie Kerkelanden.

Alle ‘scoreformulieren’ worden ter beschikking gesteld aan de taakgroep Kerk 2025. Deze groep verzamelt alle uitkomsten en zal eind mei/ begin juni hierover rapporteren. En vervolg-plannen presenteren.

Namens de wijkkerkenraad,

Paul-Dirk van Buuren.