Vandaag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: Wees blij!

Het gaat over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Zondag 17 oktober 

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkbladen

 

--

 

Filippenzen 4:4-9

Wees blij!

  Klik hier

 Klik hier

 4-8 jaar

 8-12 jaar

         


Materiaal voor deze zondag is samengesteld door: Bijbel Basics