Deze zondag staat Matteüs 18: 21-35 centraal: Een voorbeeld over vergeven.

Een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

Zondag 24 oktober 

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkbladen

 

Lied: Vergeven

 

Matteüs 18: 21-35

Een voorbeeld over vergeven

  Klik hier

 Klik hier

 4-8 jaar

 8-12 jaar

 Marcel en Lydia Zimmer
         


Materiaal voor deze zondag is samengesteld door: Bijbel Basics