Vrucht van de Geest:  Oprechtheid

Op deze zondag staat Efeziërs 6: 14-17 centraal

Net als de soldaten

De gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Zondag 24 april

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkbladen

 Lied 

Efeziërs 6: 14-17

Net als de soldaten

  Klik hier

 Klik hier

 4-8 jaar

 8-12 jaar

 De wapenrusting van God
 (Opwekking Kids 12)


Materiaal voor deze zondag is samengesteld door: Bijbel Basics