Ook al is de kerkdeur deze week gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.

Instructie: Door op bovenstaande link te klikken, komt u op onze pagina bij Kerkdienstgemist en ziet u (vanaf een half uur voor aanvang van de dienst) een grote afbeelding met ‘Nu live’. Als u op het driehoekje klikt wordt de verbinding gemaakt. Als u rechts onderin dat beeld op het vierkantje klikt krijgt u vol beeld.

De diensten die via het internet voorlopig voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zullen steeds na een week verwijderd worden. 

[klik hier voor Bethlehemkerk Corona Protocol]

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik dan juist in deze periode ons speciale email adres hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Willem Nijse

Thema: ‘Vuur'

 

Vijfde dienst in de serie ‘Radicale woorden van Jezus

Eerste gezamenlijke zomerviering Diependaalsekerk en Bethlehemkerk

 Ouderling van dienst

volgt (Diependaalse kerk)

 Diaken van dienst 

volgt (Diependaalse kerk)

 Lector volgt (Diependaalse kerk)
 Organist

volgt

 Zangers volgt (Diependaalse kerk)

 

Dit is de vijfde dienst in de serie over radicale woorden van Jezus.

Orgelspel

Welkom door ouderling

Stilte

Votum & Groet

Zingen Liedboek 2013 145:1,2 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal’

Kindermoment  (door voorganger)  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Aansteken kaarsen van de kinderdienst en de tienerdienst

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen Liedboek 2013 146c:1,7 ‘Alles wat adem heeft love de Here’

Schrift

Gebed

Lezing Maleachi 3,19-24 (NBV tekstnummers)

Lezing Lukas 12,49-53

Zingen Liedboek 2013 1008:1,2,3 ‘Rechter in het licht verheven’

Preek

Muziek

Zingen Liedboek 2013 1010:1,2,4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; en toelichting op collecten door diaken van dienst [klik hier voor de collecte toelichting]

Collecten onder orgelspel

Zingen God van liefde, God van trouw (zie bijlage voor tekst en bladmuziek)

Zegen

Zingen Liedboek 2013 415:3Amen, amen, amen’

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]