We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

 Aanvang:

 Voorganger:   

10.00 uur

ds. Hillegonda Ploeger

Thema: 'Een ontmoeting in de nacht'

  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de viering Samen Online Koffiedrinken vanuit huis: klik hier
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.

 

 Ouderling van dienst  Maria Kruithof-Stoutjesdijk
 Diaken van dienst   Daan Janson
 Lector  Wilma van Halsema
 Organist  Johan vd Leij
 Zangers

 Annelies Floor, Mieke van de Veen en Douwe Kamstra

 

Orgelspel

Welkom            (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

 

Lied  - Lied 287 : 1 en 2 – Rond het licht dat leven doet

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

 

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Lied – Lied 287 : 5

Kyrie

Smeekgebed: (met na elk gedeelte  lied 367 d – Kyrie kyrie  kyrie eleison)

(Gloria)lied : Psalm 68 : 7 – God zij geprezen met ontzag

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de H. Geest

 

Kindermoment 

Schriftlezing    :           Johannes 3 : 1 t/m 16

Lied :                           Lied 686 – De Geest des Heren heeft

 

Preek

Orgelspel        

Lied                 Lied 691 : De Geest van God waait als een wind

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden – als acclamatie telkens : lied 368 g Adem van God, vernieuw ons bestaan

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

 

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Lied:        Lied 704 – Dankt, dankt nu allen God                                                                      

Zegen met door de voorzangers gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen Online Koffiedrinken]