Perspectief voor de toekomst. Hoe ziet de Protestantse gemeente te Hilversum er in de toekomst uit? Hoe blijven we een vitale gemeente? In opdracht van de Algemene Kerkenraad heeft de Beleidsgroep 2025 zich over het perspectief voor de toekomst gebogen. In september 2022 heeft de Algemene Kerkenraad de drie voorstellen vanuit de beleidsgroep voorgelegd aan de verschillende wijkkerkenraden. Over het ‘Proces PgH2024’ houden we u op deze pagina graag feitelijk op de hoogte.