In de nieuwsbrief heeft u de plannen voor PGH2025 kunnen lezen. Er zijn drie scenario's geschetst die bijgesteld en verfijnd worden. Uiteindelijk zullen we hieruit een keuze moeten maken hoe de PGH er vanaf 2025 uit komt te zien.

Op maandag 7 november zullen deze plannen in een extra kerkenraadsvergadering besproken worden.

De kerkenraad vindt het erg belangrijk dat ook onze wijkgemeente in gesprek gaat over deze plannen. Het zijn namelijk plannen die ons allemaal aangaan.

De kerkenraad nodigt iedereen daarom van harte uit om op zondag 13 november na de dienst met elkaar in gesprek te gaan. Er is gelegenheid om vragen te stellen, ideeën aan te dragen of zorgen te uiten. Kom en spreek u uit over de plannen, alleen samen kunnen we het een plan van ons allemaal maken!

Namens de kerkenraad, Wilma Hilberts