Uit de gemeenteavond van 28 maart kwam voorstel 2 uit ‘Perspectief voor de toekomst’ duidelijk naar voren uit de adviezen van de verschillende gemeenten.

Een volgende stap in het proces. Het Dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad vraagt de zes PgH-gemeenten en de vertegenwoordigers van de jongeren om advies over de uitwerking van voorstel 2 op de volgende punten:

  • het gemeenschappelijk gebruik van alle kerkgebouwen
  • de bestuursvorm van de drie geloofsgemeenschappen
  • de tijdsplanning.

De kerngroep PgH2024 heeft zich over de drie punten gebogen en een conceptadvies opgesteld. Op dit moment bekijken de kerkenraadsleden het advies. Maandag 17 april sturen we het definitieve advies naar de Algemene Kerkenraad. In de volgende nieuwsbrief zullen we het opgestelde advies publiceren.

Namens de kerkenraad,
hartelijke groet van Esther Gross